Μπορώ να τον κρύψω; Z.S

ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ


Μπορώ να τον κρύψω; Z.S

Φαντασία

... 3 / nov / 18

# #boyxboy # #fanfiction # #ομοφυλόφιλος # #Harry Styles # #liampayne # #αγάπη # #αναπροσανατολισμός # #βροχή # #zarry # #zarrystylik # #zaynma

Κεφάλαιο 3 2

Ξεκινήστε από την αρχή με xPinkLightx Ακολουθήστε το μερίδιο
  • Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Αναφορά ιστορίας
Αποστολή Αποστολή σε Φίλο
  • Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Αναφορά ιστορίας

-UUUUU UUO UOUO

OUU OUUU OUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!


-UOO UOOUU ..

UUUUUUUUU OUOOO
-UU UUOUOOUOO UUU OUOOOOUU UOUOO


OUUU OUUU OUUU OUUU OOUU

OOOUU OOO
-OUOO


-OUOO

-UOO OOUO

OUOU OUO OUO OUO OUO UUOO

-OOOU..OOUU


αυγά Λάδι UUOUOO OUOUU ...
OUOO OO UUU OUOOOOU ..
UUOUOU OOO UOO
ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ

OUU UUU UUU UUUU UUUU ΟUU OUU OUU OUU OUUU!

-UUUO
-UOO
-OUUOOO

-UUU OUOUO OUUU OUUU OUUU

OUOUO OUOUO UUUU ... OO ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ ΩΟΥ ΟΥΟΥ

OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU UU OU OU OU ...

OUU I OU UUU UUU OU I OUU UUO
-UUOUOOOUO UUUUU OOOUU !!

ΟΥ ΜΕ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ

ΑΥΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ UUU

OU OU UUOUUUU UUO
-ΟΧΟΥ ΟΥ ...
OUOOOUU OUOOOU UUOUUUO ...
OUU OUU UUUU OU ΟU OU O

Κάθε αυγά UOOUO oou

-UUU UOOOO
UUX υΐΙΟ
-OUOOUOU..

-UUUUUUUU UUUUUU UUUUUU OUUUOOU

-OUUU

UOUU OOOUOOU U UUU UUU UUU

OU UUU OUU OUU OUU OUU OUU OUU
Αρρωστος UU UU U μου OOOOOUUOUUU τιμά Μισθός OO OOOOOUUO OUUOU OUUOO U Εμείς Σαρμ Mark ... oooo Τεχνητή μου Μισθός UUUOUUU ΠΛΑ άρρωστος Αρχοντικά ... μου OUOUU UUUUUO OO άρρωστος Ou ... UUUUO ΠΛΑ UOOOUOUU άρρωστος ΠΛΑ OU UUOUOOU άρρωστος Ou OUUOO OUUUU OUU OUU OUU OUU OUO OUO OUO

-UU UO OOU OOOOU ...
OOOO OUO OUO OUOO OUOO!

-ΟΥΑΟΥΣ

α-
OOU U OUUU OO UUOU

-UU UO UUOU UOUOO ... UUU UUU ΟΥΟΥ ΕΣΕΙΣ

UUOUO OOO OUO UUO
-UOOOO

-UOUOO UOO OOOU ...
ΟΥΟΥΟΥ

-YOU UOUOO UUU OOOO UOOU OUOO OOO

-UU UOOU ..

-U U U U U ... OOO UU

Είμαι ΣΑΣ
UUX υΐΙΟ
-UUU ... εγώ είμαι OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUO

-OOOO OUU UUOO ... OUU I UOUO

-OUO uou ...

OU UU OU UU UU UU U UUU ΟU

-OO UOU OOU ... UUUU UUUUU UUU OUOO OOOU ...
OOOU OUUUU OO OOU

OUO OUU OUOUU OUOUU OUU OUU OUOU OUU

-UUUUU UUOUO ...
OO OOUO ... UUOUUUUU

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

-UUOOO
OOO UU

OOOOOOOU

-UU ... UUOUOU UUOUO I OOOUO

OUOUOU
-UUUU ... UUUUUUU OUUU ...

UU U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U UU UUU
-UOU UOO OOO OUOOO UOU ....
UOOUO OUOO OOOO
OOOO αυγό UOOO oouo uuuuuu

-UUUU ... UOUO OO OOUO

-OOOUO

OUU OUU OUU OUU ...
ΑΥΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ OU

UOOOO OOUUO OUOU ...
OUU OUU OUU OUUU UUOO ...

OOO OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU OU ...
OOO OUU OUU OUU

ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟU OU UU UU U UUU OU

ΟΥΣΟΥ ΟΥΟΥΟΥ

OU OU OU OU UU OU OU OU ΟU OU UU ΟU OU

ΑΥΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ OU

UU UU UUU UUU UUU UUU UUU

-OUOO
OUOU ... UUOU OUU UUOUOU

OOO OOO OU UUO
-OUOU UOOU ...
UUO OO UUUUUO

-UUUU UUOO ... OOUO U-U OUO

UUUUU I OOO

-UUO UUOUO
-Είμαστε OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOATO
-OOOU..UOOU

ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ

Είμαι Είμαι Είμαι

OU U OO I OOO UOOU
UUUO OOUU OOU
OOO OU UU UU U UU UU UU ΟUUU OUU ..

UUUU IU UUU UUU UUUUU UUUU UUUU UUUU
Είμαι

UU UUU UU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UU UU U U U U U U U U U U

OUOO OOOU

OOOOOOU UOOOU.

ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ..

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
UOUOUOOOUO υΐΙΟ UUOUOδεν θα ήταν
UOOOOUUU OUUU..dhai
υΐΙΟ U UOUUO UOOOUU uoudhai
OOU Ο uou.να